UNIUNEA PORTURILOR INTERIOARE ROMANESTI
CE ESTE U.P.I.R

Este o asociatie a porturilor interioare romanesti, fara scop lucrativ, denumita "Uniunea Porturilor Interioare Romanesti" - cu sediul in Galati, str. Portului nr. 34, cod postal 800025.
Tel:  +40 236 460660-63
Fax: +40 236 460140

        

Bine ati venit pe pagina UPIR! Sunteti interesat de activitatea porturilor interioare romanesti?  Doriti mai multe informatii? CONTACTATI-NE !


Scopul si obiectul de activitate ale U.P.I.R.
Uniunea are drept scop:

 • Studierea problemele generale de dezvoltare si de prognoza, care intereseaza porturile interioare, in special probleme de transport, transbord portuar si de depozitare marfuri si promovarea unei pozitii comune fata de aceste probleme, la nivel national in numele porturilor interioare romanesti;


 • Asigurarea schimbului de informatii intre membrii sai;


 • Promovarea activitatilor desfasurate de porturile interioare romanesti, pozitia acestora in cadrul economiei nationale si pe plan international;


 • Reprezentarea membrilor sai pe langa organismele si institutiile interne si internationale;


 • Sustinerea si promovarea proiectelor investitionale ale membrilor sai si ale altor entitati publice sau private, de interes local sau regional, generatoare de plus valoare, cu impact socio-economic pozitiv;


 • Implicarea activa in implementarea proiectelor investitionale viabile, precum si in identificarea resurselor materiale, umane si financiare necesare realizarii lor;


 • Identificarea si realizarea de parteneriate, inclusiv public-privat, la nivel local, national sau al comunitatii europene, pentru implementarea proiectelor cu rol activ in sustinerea si dezvoltarea accelerata a sectorului portuar, din punct de vedere economic si social;


 • Promovarea si sustinerea prin orice mijloace legale a accesului membrilor sai la resursele publice sau private puse la dispozitia acestora prin intermediul bugetului statului roman si/sau prin intermediul programelor de finantare derulate de Uniunea Europeana precum si de alte autoritati, institutii, entitati de drept public sau privat, destinate inceperii, derularii sau dezvoltarii activitatilor economice legale de orice fel, dezvoltarii resurselor umane si materiale, inceperii, derularii sau dezvoltarii altor activitati decat cele cu scop economic;


 • Reprezentarea si sustinerea intereselor membrilor sai in relatiile acestora cu autoritatile si institutiile statului roman, organisme ale Uniunii Europene si/sau alte autoritati, institutii, entitati de drept public sau privat, implicate in finantarea si/sau derularea programelor de sustinere si dezvoltare a activitatilor economice legale sau a altor activitati decat cele cu scop economic;


 • Atragerea de noi fluxuri de marfa si promovarea Coridorului VII Pan European, Dunarea ca artera principala de transport a marfurilor si/sau pasagerilor in si dinspre Uniunea Europeana;


 • Facilitarea schimbul de informatii in domeniul specific de activitate si incurajarea participarii active la diferite proiecte de cercetare si publicarea rezultatelor acestora.

Obiective:
 • Efectuarea demersurilor necesare la institutiile statului sau alte asemenea lor in vederea asigurarii participarii membrilor sai la cursuri, seminarii, conferinte de instruire care sunt in legatura cu activitatea desfasurata si cu programele de finantare;


 • Organizarea de cursuri, conferinte, seminarii pentru informarea si promovarea accesului membrilor sai si altor entitati asemenea lor la finantarile oferite prin intermediul bugetului statului roman, prin intermediul programelor de finantare derulate de Uniunea Europeana sau de alte autoritati, institutii, entitati de drept public sau privat;


 • Asigurarea diseminarii in randul membrilor sai a informatiilor referitoare la programele de finantare aflate in derulare;


 • Colaborarea cu agentii economici pe durata derularii programelor pentru sprijinirea acestora in finalizarea cu succes a proiectelor;


 • Conlucrarea cu sindicate, patronate, camere de comert si alte organizatii profesionale locale si/sau cu organe ale administratiei locale si centrale pentru identificarea si luarea masurilor necesare privind sprijinirea membrilor sai in vederea adaptarii la cerintele si/sau standardele impuse prin statutul Romaniei de membru al Uniunii Europene;


 • Facilitarea conlucrarii membrilor sai cu organele administratiei locale si centrale si cu institutiile care reprezinta unitati de management ale proiectelor finantate prin intermediul programelor de finantare urmarite sau care au atributii in derularea acestor programe de finantare;


 • Acordarea de asistenta si prestarea de servicii agentilor economici, organizatiilor non-guvernamentale, asociatiilor, fundatiilor si altor entitati asemenea lor in domeniile: economic, managerial, social, tehnic, financiar, educational si juridic;


 • Organizarea de cursuri, seminarii, conferinte si alte asemenea activitati la nivel local in cadrul actiunilor derulate in cadrul proiectelor finantate prin intermediul bugetului statului roman, prin intermediul programelor de finantare derulate de Uniunea Europeana sau de alte autoritati, institutii, entitati de drept public sau privat sau prin orice alte modalitati legale;


 • Participarea activa pe plan local la dialogul social si la punerea in valoare a experientei, cunostintelor si informatiilor acumulate, care sa faciliteze elaborarea deciziilor si a actelor normative ce intereseaza activitatea derulata in ceea ce priveste programele de finantare;


 • Efectuarea diferitelor activitati si servicii solicitate de agentii economici, organizatiile non-guvernamentale, asociatii, fundatii si alte entitati asemenea lor, astfel:
  - activitati de studiere a pietei si de sondaj -
  Efectueaza in nume propriu sau in colaborare cu alte entitati specializate, activitati de cercetare, studii de piata, elaboreaza strategii de dezvoltare, sondaje, ce pot fi constituite in baze de date de interes public sau privat;

  - activitati de consultanta pentru afaceri si management -
  Acordarea de asistenta si consultanta prin specialistii proprii sau prin intermediul altor persoane fizice sau juridice specializate in domeniile economic, managerial, social, tehnic, financiar, educational, programelor de finantare si in alte domenii, inclusiv prestarea de servicii de contabilitate si de resurse umane, salarizare;

  - selectia si plasarea fortei de munca -
  Activitati de selectie si plasare forta de munca, testarea si evaluarea personalului angajat, din domenii si ramuri de activitate precum industrie, agricultura, comert si servicii, in conditii moderne si de inalta competenta profesionala, la nivelul standardelor internationale;

  - pregatirea specializata a adultilor, necomparabila cu educatia generala -
  Realizarea de cursuri de pregatire, formare profesionala sau perfectionare pentru intreprinzatori, salariati, someri sau diverse persoane interesate sa participe la programe de formare profesionala;

  - implementarea si asigurarea asistentei necesare in vederea certificarii sistemelor de management al calitatii;

  - activitati ale organizatiilor profesionale -
  Efectuarea de orice alte activitati prevazute de dispozitiile legale in vigoare necesare realizarii obiectivelor "Uniunii Porturilor Interioare din Romania".

2007 © UPIR. Toate drepturile rezervate .